Konferencje (z referatem)

 • IV Konferencja: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie (24-25 maja 2017 – Kraków)
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym” (23 maja 2017 – Katowice)
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: KSIĄŻKA, BIBLIOTEKA, INFORMACJA – MIĘDZY PODZIAŁAMI A WSPÓLNOTĄ (25-26 kwietnia 2016 – Kielce)
 • X Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” (11-13 maja 2016 – Gdańsk)
 • „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2014” (16-17 października 2014 – Lublin)
 • „Nowe oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0” (8-9 października 2014 – Bydgoszcz)
 • „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą” (7-8 kwietnia 2014 – Kielce)
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Homo Communicativus” (24-25 czerwca 2013 – Toruń)
 • Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego – Międzynarodowa Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego „Biblioteka w komórce? Przyszłość usług bibliotecznych (4-6 czerwca 2013 – Łódź)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012”, (9-10 października 2012, Lublin)
 • IV Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” – „W sieci bibliotek. Współpraca, integracja, nowoczesność” (20-21 maja 2010 – Gdańsk)
 • Konferencja naukowa Biblioteki Kórnickiej PAN oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej pt. „Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje – role – perspektywy” (4-5 marca 2010 – Poznań)
 • 10. Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych „Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność” (9-11 czerwca 2008 – Toruń)
 • BOBCATSSS 2004 Ryga, Library and Information in Multicultural Societies (styczeń 2004 – Ryga)

Konferencje (gościnnie)

 • Czy biblioteka może być cool? Zastosowanie TIK w bibliotece szkolnej i pedagogicznej, czyli pozytywne „bujanie w chmurach” (16 listopad 2010 – Toruń)
 • „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych” (4-5 listopad 2010 – Toruń)
 • „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa w Polsce w XIX i XX wieku.” (18-19 listopad 2008 – Toruń)
 • II Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek – Elektroniczny wizerunek biblioteki (listopad 2007 – Gdańsk)
 • Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej – przeobrażenia bibliologii polskiej. Na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu. (październik 2007 – Toruń)
 • WebLIS – system biblioteczny bazujący na CDS/ISIS (listopad 2005 – Warszawa)
 • I Międzynarodowa Konferencja AITN – Academic Internet Television Network (listopad 2002 – Warszawa)

Warsztaty

 • IX Zjazd IFAR (19-20 listopada 2015 – Toruń)
 • Warsztaty dla nauczycieli „Graficzne potyczki i wizerunkowe triki” – Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie – (28 luty 2015 – Olsztyn)
 • Konferencja „Dziś uczeń, jutro partner” - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi (23 października 2013 – Łódź)
 • Forum Nauczycieli Bibliotekarzy. „Nowe formy książki” - Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie (25 maja 2011, Olsztyn)
 • Otwarte Zasoby Edukacyjne - Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie (18 listopada 2009 – Olsztyn)
 • Otwarte Zasoby Edukacyjne - Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu (7 października 2009 – Toruń)

Organizacja konferencji

 • II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Homo communicativus. Przestrzeń informacyjna współczesnej nauki” (sekretarz konferencji, 25-26 czerwca 2015 - Toruń)
 • BOBCATSSS 2003 Toruń, Information Policy and the European Union (członek grupy organizującej konferencje, luty 2003 – Toruń