Studia stacjonarne

 • Cyberbezpieczeństwo (architektura informacji)
 • Laboratorium komputerowe I (medioznawstwo)
 • Laboratorium komputerowe I: Tworzenie i zarządzanie projektami internetowymi (medioznawstwo)
 • Laboratorium komputerowe II (medioznawstwo)
 • Laboratorium komputerowe II: IT w komunikacji masowej (medioznawstwo)
 • Laboratorium komputerowe III: Przetwarzenie cyfrowe mediów (medioznawstwo)
 • Narządzia i metody wyszukiwania informacji (zarządzanie informacją i bibliologia)
 • Narzędzia tworzenia i zarządzania bazami danych I (zarządzanie informacją i bibliologia)
 • Open Source w zarządzaniu informacją (zarządzanie informacją i bibliologia)
 • Opracowanie formalne dokumentów (zarządzanie informacją i bibliologia)
 • Otwarte technologie edukacyjne (zarządzanie informacją i bibliologia)
 • Planowanie, wykonanie i wdrożenie projektu internetowego (zarządzanie informacją i bibliologia)
 • Podstawy grafiki komputerowej (dziennikarstwo i komunikacja społeczna)
 • Podstawy zarządzania serwisami WWW (architektura informacji)
 • Pozycjonowanie stron WWW (architektura informacji)
 • Projektowanie baz danych (zarządzanie informacją i bibliologia)
 • Projektowanie graficzne w nowych mediach (dziennikarstwo i komunikacja społeczna)
 • Rozszerzone aspekty zarządzania serwisami WWW (architektura informacji)
 • Seminarium dyplomowe (architektura informacji)
 • Serwisy i technologie mobilne (architektura informacji)
 • Sieciowe środowisko pracy (architektura informacji)
 • SQL (zarządzanie informacją i bibliologia)
 • Systemy biblioteczne (zarządzanie informacją i bibliologia)
 • Systemy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie (architektura infrmacji)
 • Systemy Zarządzania Treścią (zarządzanie informacją i bibliologia)
 • Technologia informacyjna (dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, stosunki miedzynarodowe)
 • Technologia informatyczna (zarządzanie informacją i bibliologia)
 • Tworzenie i zarządzanie serwisem WWW (zarządzanie informacją i bibliologia)
 • Tworzenie serwisów WWW (dziennikarstwo i komunikacja społeczna)
 • Tworzenie stron WWW (dziennikarstwo i komunikacja społeczna)
 • Wycieczka programowa (zarządzanie informacją i bibliologia)
 • Zautomatyzowane systemy biblioteczne (zarządzanie informacją i bibliologia)

Studia niestacjonarne

 • Open Source w zarządzaniu informacją (zarządzanie informacją i bibliologia)
 • Sieciowe systemy publikacji elektronicznych (zarządzanie informacją i bibliologia)
 • Sieciowe środowisko pracy (zarządzanie informacją i bibliologia)
 • Systemy Zarządzania Treścią (zarządzanie informacją i bibliologia)
 • Technologia informatyczna (bezpieczeństwo wewnętrze)
 • Tworzenie i zarządzanie serwisem WWW (zarządzanie informacją i bibliologia)
 • Wprowadzenie do systemów zarządzania (zarządzanie informacją i bibliologia)
 • Wykład ogólnowydziałowy (zarządzanie informacją i bibliologia, historia, wojskoznawstwo)
 • Zautomatyzowane systemy biblioteczne (zarządzanie informacją i bibliologia)

Studia doktoranckie i Erasmus

 • Content Management Systems (Erasmus)
 • Web Design (Erasmus)
 • Wyszukiwanie informacji (studia doktoranckie z zakresu socjologii)

Studia podyplomowe

 • Open Source ( Podyplomowe Studia Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją)
 • Open Source w zarządzaniu informacją ( Podyplomowe Studia Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją)
 • Projekt dyplomowy (Studia Podyplomowe w Zakresie Edytorstwa Komputerowego)
 • Projektowanie serwisów WWW ( Podyplomowe Studia Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją)
 • Projektowanie stron WWW (Studia Podyplomowe w Zakresie Edytorstwa Komputerowego)
 • Projektowanie, tworzenie i zarządzanie serwisem informacyjnym WWW (Studium Podyplomowe Bibliotekoznawstaw i Informacji Naukowej)
 • Systemy zarządzania informacją (Executive Master of Business Administration)
 • Technologia informatyczna (Studium Podyplomowe Bibliotekoznawstaw i Informacji Naukowej)
 • Zintegrowane systemy informacyjne i biblioteczne (Studium Podyplomowe Bibliotekoznawstaw i Informacji Naukowej)