dr inż. Mariusz Jarocki

Instytut Badań Informacji i Komunikacji UMK

Artykuły

  • Poszukiwanie informacji o właściwościach szablonów wyglądu dla najpopularniejszych systemów CMS, Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy 2017, nr 2 (48), s. 51-61
  • Oczekiwania klientów bibliotek wobec rozwiązań mobilnych dostępnych w serwisach informacyjno-bibliotecznych, Zarządzanie Biblioteką 2016, nr 1 (8), s. 9-17
  • Zastosowania skryptowych języków programowania w działalności informacyjnej, Toruńskie Studia Bibliologiczne, R. 5: 2012, nr 2(9), s. 113-126
  • Dostępność stron WWW polskich bibliotek uniwersyteckich dla osób z niepełnosprawnością wzroku – wyniki badań, Przegląd Biblioteczny 2010, nr 4, s. 447-459 [współaut. M. Fedorowicz-Kruszewska]
  • Open source w zarządzaniu informacją, Toruńskie Studia Bibliologiczne, R. 1: 2008, nr 1, s. 151-158