dr inż. Mariusz Jarocki

Instytut Badań Informacji i Komunikacji UMK

Udział w projektach

  • 2019-2020 - wykonawca w projekcie "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na  rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
  • 2019 - wykonawca w projekcie „ E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na  rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
  • 2018 - wykonawca w projekcie „ Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UMK” (KONKURS NR 1/Kadra/POWER/3.4/2016)
  • 2014 - wykonawca w projekcie Festiwal nauki: „Polska Lista Naukowców 2”, dofinansowanego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego