dr inż. Mariusz Jarocki

Instytut Badań Informacji i Komunikacji UMK

Gremia i funkcje

 • 1.X.2019-obecnie - pełnomocnik dziekana ds. dydaktyki IBIK (UMK, WFiNS, Instytut Badań Informacji i Komunikacji)
 • 1.III.2015-20.IX.2019 - z-ca dyrektora Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii (UMK, WNH)
 • 2015- obecnie - członek Międzynarodowego Towarzystwa Zarządzania Wiedzą (International Society for Knowledge Organization, ISKO)
 • 2008-obecnie - sekretarz czasopisma naukowego TSB (Toruńskie Studia Bibliologiczne)
 • 2007-obecnie - członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu (TNT)

Recenzent artykułów w czasopismach naukowych:

 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
 • Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne
 • Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media

Wykształcenie

 • 28.10.2014 – tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii, promotor: dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK Zastosowania oprogramowania Open Source w bibliotekach publicznych uczelni akademickich w Polsce (zatwierdzony 18.11.2014, Rada Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • 19.04.2010 – wyższe studia zawodowe (I stopnia, inżynierskie), Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, promotor: dr inż. Mścisław Śrutek  Automatyczny system wyszukiwywania i wykonywania kopii bezpieczeństwa dokumentów
 • 23.06.2004 – studia uzupełniające (II stopnia, magisterskie), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, promotor: dr Bronisław Żurawski  Wyszukiwarka internetowa dla domeny Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii
 • 10.07.2002 – wyższe studia zawodowe (I stopnia, licencjackie), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, promotor: dr Bronisław Żurawski  Język XML i jego możliwości
 • 21.06.1999 – technik informatyk, Policealne Studium Elektroniczne, Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu, promotor: mgr Stefan Hoga  Tworzenie makrodefinicji w Excelu