dr inż. Mariusz Jarocki

Instytut Badań Informacji i Komunikacji UMK

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

e-mail: maryan [at] umk.pl
tel. służbowy: +48 (56) 611 23 93

dyżury: w semestrze zimowym 2022/23 - w formie stacjonarnej, czwartek 11.30-13.00, p. C.2.07

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac1b72579cc35470f88ad7c08cf4dddf2%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=02a1928b-2484-42cb-abcd-b196e8dd8fad&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324